CMASCMAS logo

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques

Historicky nejstarší výcvikový systém potápění v České republice. Je zaměřen nejen na potápění v komerční formě a kurzy potápění, ale i na sport. Kurzy potápění v současné době certifukujeme pod UDI (member CMAS Germany)

Potápění a jeho sportovní odvětví

Plavání s ploutvemi a rychlostní potápění

je dokonce volitelným Olympijským sportem. V této oblasti jsme stále aktivní. Pod hlavičkou Klubu sportovního potápění Jihočeské univerzity trénují především děti a mládež na pravidelných trénincích. Tréninky probíhají 4 x týdně v plaveckém stadionu v Českých Budějovicích podle věku a výkonnosti.

Podvodní rugby

Stál jsem u začátků tohoto náročného sportu v Českých Budějovicích a s oddílem podvodního rugby stále spolupracujeme. Českobudějovické podvodní ragby je pojmem nejen v čechách, ale i ve světě. Pokud máte zájem se zapojit napište. Více najdete na stránkách Podvodní rugby PF České Budějovice

Podvodní hokej

I v tomto sportu jsem stál u začátků. I tento sport má v Českých Budějovicích silnou základnu. Více najdete na odkazu Klub podvodního hokeje Serrasalmus

Certifikace CMAS a kurzy potápění

Ve výcvikovém systému CMAS lze získat certifikace od základního kurzu P* až po nejvyšší potápěčskou kvalifikaci P*** a dále kvalifikace instruktora. V současné době v tomto výcvikovém systému certifikace neprovádíme.

Více informací naleznete na oficiálních webech CMAS.cz, CMAS.org a CMAS-Balitc.org.

Menu