Special Diver – kurz potápění s přístrojem pro vedoucí potápění

Special Diver / Guide Diver

Vstupní podmínky

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • věk minimálně 17 let
 • 50 sestupů do hloubky 10 – 40 metrů
 • specializační kurzy – Rescue Diver, noční potápění, potápění v suchém obleku, potápění v proudu, vrakové potápění.
 • Doporučeno! – kurz první pomoci (umělé dýchání), který není starší 1 roku

Náplň kurzu

 • teoretické přednášky – dle spec. kurzů – doplnění dle skripta „Speciální potápění“
 • praktická cvičení ve volné vodě – 4 sestupy s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca 20 min. – kontrolovaný
 • výstup – 3 dek. zastávky, vedení skupiny v různých situacích + v noci, orientace – náročnější postupy, sestavení nouzového plánu.

Materiální zabezpečení

 • základní potápěčská výstroj (ABC), tlaková láhev, jacket, plic. automatika, neoprenový oblek, doporučen computer, dek. tabulky, lano, kompas, bójka, nůž, 2 baterky – vlastní (nebo lze zapůjčit)
 • učebnice Speciální potápění – v ceně kurzu

Cena kurzu

 • Základní cena kurzu * 8.000,- Kč
 • Certifikace a učebnice UDI 1000,- Kč
 • Certifikace a učebnice PADI 2.800,- Kč
 • Logbook UDI 240,- Kč
 • Desky UDI (na průkaz a logbook) 240,- Kč
 • * Zahrnuje teorii a praxi ve volné vodě

Slevy

10% na základní potápěčskou výstroj (ABC) zakoupenou v naší prodejně

Průběh kurzu

 1. teoretické přednášky – dle přehledu akcí
 2. praxe bazén (kondiční příprava) – dle přehledu akcí
 3. praxe ve volné vodě (sestupy) – lze 2 – 3 sestupy za den (dohoda) – dle přehledu akcí
 4. zkoušky – v průběhu kurzu plněním jednotlivých kroků + písemný test (při praxi)
 5. certifikace na závěr praxe – nutné! min. 1x foto pasového formátu – na kartu
Menu