Pojištění pro potápěče DAN

Pojištění pro potápěče DAN je opravdu pro každého. Věříte, že se Vám při potápění opravdu nemůže nic stát? Tak to není nic pro Vás… Ale pokud víte co stojí pobyt v dekompresní komoře a léčení následků potápěčské nehody, mohlo by Vás celosvětově platné pojištění opravdu zajímat. Na přání Vám vyřídíme pojištění pro potápěče DAN téměř na počkání!

DAN Europe

DAN je mezinárodní nezisková nadace, která pomáhá potápěčům v obtížích a provádí vědecký výzkum zaměřený na větší bezpečnost potápění.

DAN je stejně tak důležitý, jako maska a ploutve!

Členstvím v DAN získáte tyto životně důležité služby, bez nichž by se žádný potápěč neměl obejít!

 • 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je zajištěna lékařská asistence v případě potápěčské nehody a to kdekoliv na světě
 • Zajištění lékařského transportu
 • Koordinace zdravotní a hyperbarické komory
 • Rady lékaře
 • Zajištění specializované lékařské péče
 • Cestovní pojištění, které je možné rozšířit i na rodinné příslušníky
 • Celoroční předplatné vědeckého časopisu ALERT DIVER magazine
 • Zvlášť na potápěče zaměřené pojistné plnění platné po celém světě bez dalších finančních nákladůPořádání seminářů a konferencí na téma bezpečnost pod vodou
 • Informace o kurzech potápěčské první pomoci
 • Možnost účasti ve výzkumných programech
 • Slevy při nákupu materiálu, potápěčských balíčků, potápěčské dovolené
Varianty pojištění DAN
DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold
Vhodné pro všechny potápěče, kteří necestují příliš často, ale vždy chtějí být řádně pojištěni. Zahrnuje rekreační potápění (se vzduchem i nitroxem), ale do omezených hloubek (max. do 40m). Nezahrnuje technické potápění. DOPORUČUJEME všem rekreačním potápěčům. Zahrnuje všechny druhy potápění, včetně technického.
Bez omezení hloubek.
Určeno nejnáročnějším potápěčům. Vyšší pojistná plnění. Zahrnuje všechny druhy potápění, včetně technického. Bez omezení hloubek.
1.800,- Kč / rok 2.600,- Kč / rok 5.800,- Kč / rok

Sjednat pojištění DAN on-line přímo na webu DanEurope.org

Pokud si nevíte rady nebo nechcete platit pojištění kartou do zahraničí, pomůžeme Vám pojištění sjednat.Na přání Vám vyřídíme pojištění pro potápěče DAN téměř na počkání! Vyplňte formulář níže nebo nás kontaktujte.

Nehody při potápění

 
Co se pojišťuje DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold
Pohotovostní linka a management urgentní zdravotní situace 24/7 Ano Ano Ano
Naléhavá zdravotní evakuace Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Nálehavé zdravotní ošetření ve světě i ve vlastní zemi. Hyperbarická terapie včetně hospitalizace € 50.000,00 Veškeré náklady Veškeré náklady
Repatriace potápěče rekonvalescenta
Specializovaná zdravotní léčba včetně rehabilitace a léčení potraumatického stresu- až do 30 dnů od dne nehody Veškeré náklady Veškeré náklady
Denní poplatek za hospitalizaci € 50,00 € 100,00
Ztráta nebo poškození výbavy vlastní nebo záchrance pouze v příčinné souvislosti s potápěčskou nehodou € 1.500,00 € 3.000,00
Hotelové & cestovní vícenáklady kvůli nehodě při potápění Až do € 5.000,00
pouze pro člena
Až do € 10.000,00
pro člena a spolucestujícího partnera
Trvalá invalidita € 50.000,00 € 100.000,00
Protetika potřebná po pojistném zranění € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Náklady na vyhledávací a záchranné práce. I při jeskynním potápění € 2.500,00 € 10.000,00 € 15.000,00
Úmrtí € 6.000,00 € 12.000,00
(Technické potápění € 6.000,00)
Repatriace zesnulého Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady
Osobní odpovědnost, včetně právní obhajoby € 7.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00
Právní náklady související s potápěčskou nehodou € 5.000,00 € 10.000,00
Náklady na tlumočníka v nouzové situaci € 500,00 € 1.000,00
Technické potápění zahrnuto zahrnuto
Max.hloubka   40 m bez omezení ( pod 130 m pouze s oprávněním ) bez omezení ( pod 130 m pouze s oprávněním )

Pomoc nesouvisející s nehodou při potápění a asistence při cestování

 
Co se pojišťuje DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold
Maximální počet pojištěných dnů cesty, při jedné cestě a za rok 60 dnů 90 dnů 120 dnů
Zdravotní evakuace Veškeré náklady v situacích ohrožujících život/končetinu Veškeré náklady Veškeré náklady
Zdravotní & nemocniční náklady na nečekané onemocnění a/nebo zranění nesouvisející s potápěním v cizině
Pohotovostní linka a management urgentní zdravotní situace 24/7 Ano Ano Ano
Průběžný specializovaný zdravotní kontakt s místním zdravotnickým personálem Ano Ano Ano
Náklady na první zdravotní vyšetření, s hospitalicí i bez ní Veškeré náklady Veškeré náklady
Zdravotní náklady na hospitalizační péči, bez ohledu na počet dnů potřebné péče € 15.000,00 € 20.000,00
Zdravotní náklady na ambulantní péči € 500,00 € 1.500,00
Zdravotní repatriace € 50.000,00 Veškeré náklady Veškeré náklady
Repatriace zesnulého Veškeré náklady Veškeré náklady
Cestovní pojištění
Zpáteční jízdenka/letenka pro jednu osobu za účelem návštěvy v případě hospitalizace € 2.500,00 Veškeré náklady
Návrat nezletilých s doprovodem € 5.000,00 Veškeré náklady
Další výdaje spojené s návratem poraněného a/nebo spolucestujícího společníka € 2.000,00 Veškeré náklady
Tlumočnická pomoc Ano Ano Ano

Ceny

 
DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold
Celkové pojistné včetně daně na 1 rok 1.800,- Kč 2.600,- Kč 5.800,- Kč
Family sport (potapěči i nepotapěči) max.4 os*  3.300,- Kč 4.700,- Kč  10.400,- Kč
Cena  cestovního pojištění na 365 dní + 10.500,- Kč
+10.500,- Kč /Family
 + 10.500,- Kč
+10.500,- Kč /Family
transakční poplatek    300,- Kč    300,- Kč  300,- Kč

Rozšíření pro případ úmrtí -neplatí pro technické potápění
Možnost A (€ 25.000):   +    900,- Kč
Možnost B (€ 50.000):   + 1.500,- Kč

* platí pro členy rodiny se stejným bydlištěm a věk do 18 nebo student do 25 let

  Menu