UWATEC Galileo Sol
je jediným výrobcem potápěčských počítačů na světě, který počítá s tím, že zvýšené pracovní zatížení během ponoru ovlivňuje tělesné pochody, a začleňuje měření frekvence srdečního tepu do výpočtu pracovního zatížení a do dalších výpočtů.

Jedinečné měření srdeční frekvence

UWATEC spolupracuje s firmou Polar, která představuje světovou špičku mezi výrobci přístrojů pro měření tepové frekvence. Každý potápěč je jedinečný a každé tělo reaguje během ponoru jinak. Proto jsme vyrobili Galileo Sol se schopností přizpůsobit algoritmus výpočtu dekomprese námaze ovlivněné konkrétními situacemi při potápění. Galileo odvozuje možné pracovní zatížení z rozpětí mezi vaší obvyklou a maximální tepovou frekvencí a následně přizpůsobuje dekompresní algoritmus na základě tepové frekvence naměřené během ponoru. Poskytuje tak nejbezpečnější výpočty ponorů bez zastávek i dekompresních zastávek dokonce i za nejnáročnějších okolností.

Digitální kompas s pamětí azimutu

Ucelený navigační systém se začleněným digitálním kompasem s pamětí azimutu, jehož funkci prakticky neovlivní náklon – novinka v potápěčské technice. Stiskem tlačítka si nad hladinou či pod vodou můžete nastavit azimut pro navigaci na požadované místo. Galileo porovná vaši polohu se zadaným údajem a graficky zobrazí směr. Pokud se odchýlíte od daného směru, objeví se šipka a povede vás zpět do správného směru. Galileo rovněž zobrazuje značky pro 90, 120 a 180 stupňů, aby vám usnadnil navigaci do čtverce, trojúhelníku nebo cestu zpět. Nastavené azimuty se uchovávají v paměti Galilea a po stažení do PC se objeví v profilu SmartTRAK.

Obrovský displej

Technologie plnění olejem nám umožňuje spojit výjimečně velký obdélníkový displej s malou tloušťkou těla počítače. Galileo disponuje grafickým rastrovým displejem a obrovskou pamětí. Můžete si nahrát až 100 bitmapových obrázků ve stupních šedi zobrazujících místo ponoru či mapu vraku, které si můžete vyvolat pod vodou, abyste se zorientovali. Nahrajte si tabulky ponorů pro technické ponory nebo důležité textové vzkazy. Zhodnoťte si svůj profil ponoru na grafickém displeji, včetně kompletního seznamu dekompresních zastávek. Můžete dokonce sledovat stav sycení tkání v každém oddílu a přesněji posoudit údaje o nasycení. V integrovaném potápěčském deníku Galilea můžete přímo sledovat profily hloubky, teploty a tepové frekvence.

Galileo uchovává posledních sto hodin informací o ponoru odečítaných v intervalech po čtyřech sekundách.

Bezhadicový a integrovaný

Při použití vysílače Smart můžete na displeji zobrazit údaje o tlaku v láhvi a skutečném zbývajícím čase na dně (RBT). RBT bere v úvahu všechny parametry, jako je tlak v láhvi, frekvence dýchání, hloubka, ideální rychlost výstupu, proud, dekompresní zastávky a rezerva vzduchu v láhvi nastavená potápěčem. Skutečný RBT vám umožňuje maximálně a bezpečně využít celkovou dobu na dně s vědomím, že budete schopni vystoupit k hladině s požadovanou vzduchovou rezervou. Za účelem synchronizace musíte počítač Galileo propojit s vysílačem tlaku pouze jedinkrát při prvním použití. Naše patentovaná technologie kódovaného vysílání vylučuje jakékoli rušení.
PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops – zastávky závislé na profilu ponoru)

PDIS je inovace na vědeckém základě, přinášející vysoce bezpečný algoritmus. Zastávky závislé na profilu ponoru vám umožňují zabránit zvětšování mikrobublin během výstupu a zvyšují tak vaši bezpečnost. PDIS upravuje zastávky podle profilu ponoru s ohledem na množství dusíku ve vašem těle a používané směsi plynů. Tyto zastávky umožňují tělu snižovat nasycení a dále uvolňovat dusík, aniž byste si přestali užívat svůj ponor. PDIS je jedinečný algoritmus na vědeckém základě.

Předvídavý algoritmus pro více plynů

Můžete zcela využít výhod potápění se směsmi o vyšších koncentracích kyslíku, používanými vedle vašeho hlavního plynu pro dýchání. Algoritmus ZH-L8 ADT MB PMG předvídá přepnutí na novou směs a zahrnuje související údaje do výpočtu dekomprese. Na základě preferovaného parciálního tlaku kyslíku, který pro každou směs před ponorem nastavíte, vás potom v přesné hloubce vyzve, abyste ji použili. Galileo zároveň pro všechny možné kombinace plynů počítá rozvrh dekomprese. V případě, že na novou směs nepřejdete, počítač podle toho přizpůsobí výpočty. Možné výpočty dekomprese si můžete kdykoliv zobrazit.

Aktualizace a upgrade

Galileo lze přeprogramovat pomocí integrovaného infračerveného rozhraní. Můžete do svého počítače přidat nové funkce či charakteristiky, které si stáhnete z naší internetové stránky, nebo jej aktualizovat – například můžete chtít rozšířenou sadu programů nebo nový jazyk.

Výběr ze tří přednastavených zobrazení

Vyberte si pro výjimečně velký rastrový displej ze tří přednastavených možností zobrazení! Se zobrazením FULL uvidíte všechny informace, při zobrazení LIGHT nejdůležitější údaje zobrazené velkými číslicemi. Zobrazení CLASSIC skvěle vyvažuje zobrazení FULL a LIGHT. Vždy jsou zobrazeny tyto údaje: hloubka, doba ponoru, informace o dekompresi, tlak v láhvi, RBT (zbývající čas na dně) a teplota.

Alarmy a varování ve zvoleném jazyce

Všechny alarmy a varování se zobrazují v textové podobě, abyste nemohli špatně pochopit zvuková znamení. Pro varování si můžete zvolit vizuální, zvukovou, anebo vizuální i zvukovou podobu.

Přátelské uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní Galilea se ovládá stejně snadno jako mobilní telefon. Všechny nabídky, nastavení a funkce jsou vysvětleny ve vámi zvoleném jazyce. Tlačítka jsou popsána a pokud se funkce tlačítek změní, změní se i jejich označení! Procházení nabídek je tak jednoduché, že když si jej vyzkoušíte, nebudete muset číst návod – všemu porozumíte!

Přizpůsobte si své Galileo

Galileo umožňuje ve vyhrazené nabídce vložit až 20 řádek informací o majiteli a informací pro nouzové situace. Na nouzovou stránku zadejte kontakty pro případ nouze a informace o potápěčském pojištění, dále všechny alergie a zdravotní stav. V případě nehody se tato stránka zobrazí na displeji po stisku tlačítka (označeného SOS). Případní zachránci či záchranáři vám na základě těchto informací dokáží lépe pomoci. První dva řádky se zobrazí také v režimu na hladině.

Certifikát EN do hloubky 330 m

Plnění olejem nám umožňuje vyrobit jediný potápěčský počítač na světě odpovídající standardu EN 13319 určený do hloubky 330 m.

Výměna baterií

Díky oddělenému vodotěsnému prostoru pro baterie je možná jejich výměna uživatelem. Je dokonce možné baterie vyměnit i mezi opakovanými ponory bez ztráty informací o saturaci.
Infračervená technologie a možnost stahování do PC

S infračervenou technologií UWATEC, funkcí stahování do PC a programu SmartTRAK můžete ukládat údaje o ponorech do osobního počítače a poté si procházet deník, organizovat a analyzovat údaje a tisknout si drobnosti o každém ponoru, a dokonce porovnat svůj profil ponoru s partnerovým.

Menu