Jiří Hruška - SUBAQUA - Potápěčské centrum

Jiří Hruška - SUBAQUA - Potápěčské centrum

Special Diver

Kurz potápění s přístrojem pro vedoucí potápění.

Special Diver / Guide Diver / Divemaster

Vstupní podmínky
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • věk minimálně 17 let
 • 50 sestupů do hloubky 10 - 40 metrů
 • specializační kurzy - Rescue Diver, noční potápění, potápění v suchém obleku, potápění v proudu, vrakové potápění. Doporučeno! - kurz první pomoci (umělé dýchání), který není starší 1 roku
Náplň kurzu
 • teoretické přednášky - dle spec. kurzů - doplnění dle skripta „Speciální potápění“
 • praktická cvičení ve volné vodě - 3 + 3 sestupy s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca 20 min. - kontrolovaný výstup - 3 dek. zastávky, vedení skupiny v různých situacích + v noci, orientace - náročnější postupy, sestavení nouzového plánu.
Materiální zabezpečení
 • základní potápěčská výstroj (ABC), tlaková láhev, jacket, plic. automatika, neoprenový oblek, doporučen computer, dek. tabulky, lano, kompas, bójka, nůž, 2 baterky - vlastní (nebo lze zapůjčit)
 • učebnice Speciální potápění - v ceně kurzu
Cena kurzu
Základní cena kurzu * 4.000,- Kč
Certifikace a učebnice UDI 200,- Kč
Certifikace a učebnice CMAS 1.250,- Kč
Certifikace a učebnice PADI 2.000,- Kč
Certifikace a učebnice IANTD 2.000,- Kč
Logbook UDI 220,- Kč
Desky UDI (na průkaz a logbook) 220,- Kč
Plastová certifikační karta UDI 500,- Kč
Logbook a desky PADI 500,- Kč

* Zahrnuje teorii a praxi ve volné vodě

Slevy
 • 5% na základní potápěčskou výstroj (ABC) zakoupenou v naší prodejně
Průběh kurzu
 • teoretické přednášky - dle přehledu akcí
 • praxe bazén (kondiční příprava) - dle přehledu akcí
 • praxe ve volné vodě (sestupy) - lze 2 - 3 sestupy za den (dohoda) - dle přehledu akcí
 • zkoušky - v průběhu kurzu plněním jednotlivých kroků + písemný test (při praxi)
 • certifikace na závěr praxe - nutné! min. 1x foto pasového formátu - na kartu