Jiří Hruška - SUBAQUA - Potápěčské centrum

Jiří Hruška - SUBAQUA - Potápěčské centrum

Advanced Open Water Diver

Kurz potápění pro pokročilé potápěče - AOWD

Advanced Open Water Diver

Vstupní podmínky
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • specializace orientační potápění (povinně u systému UDI)
 • věk minimálně 16 let
 • 20-30 sestupů do hloubky 10 - 30 m do dokončení kurzu
Náplň kurzu
 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská - technika, fyzika, zdravověda) 8 - 10 hodin
 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská - technika, fyzika, zdravověda, dekompresní postupy, plánování ponorů) - 8 - 10 hodin
 • praktická cvičení ve volné vodě - 3 sestupy s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca 20 min. (odložení jacketu, nouzový výstup, orientace - vedení skupiny, nácvik krizové situace, záchrany)
Materiální zabezpečení
 • základní potápěčská výstroj (ABC), tlaková láhev, jacket, plic. automatika, neoprenový oblek - vlastní (případně lze zapůjčit)
 • učebnice „AOWD“ správné potápění (UDI) - v ceně kurzu
Cena kurzu
Základní cena kurzu * 4.000,- Kč
Certifikace a učebnice UDI 200,- Kč
Certifikace a učebnice CMAS 1.250,- Kč
Certifikace a učebnice PADI 2.000,- Kč
Certifikace a učebnice IANTD 2.000,- Kč
Logbook UDI 220,- Kč
Desky UDI (na průkaz a logbook) 220,- Kč
Plastová certifikační karta UDI 500,- Kč
Logbook a desky PADI 500,- Kč

* zahrnuje teorii a praxi ve volné vodě

Slevy
 • 5% na základní potápěčskou výstroj (ABC) zakoupenou v naší prodejně
Průběh kurzu
 • teoretické přednášky - dle přehledu akcí
 • praxe bazén (kondiční příprava) - dle přehledu akcí
 • praxe ve volné vodě (sestupy) - lze 2 - 3 sestupy za den (dohoda) - dle přehledu akcí
 • zkoušky - v průběhu kurzu plněním jednotlivých kroků + písemný test (při praxi)
 • certifikace na závěr praxe - nutné! min. 1x foto pasového formátu - na kartu